Policy

Nedan följer Noords Mekaniska AB:s kvalitets- och miljöpolicy.

POLICY

Vi på P. Noords Mekaniska

  • Tillhandahåller avancerad skärande bearbetning i metall och plast.
  • Tillverkar enligt moderna metoder med minsta möjliga slöseri av tid och resurs med en strävan att förebygga och minska negativ miljöpåverkan.
  • Engagerar oss fullt ut i våra kunders behov samt framgång.
  • Utför våra uppdrag på tid och ett sätt som svarar mot den kvalitetsnivå som kunden kräver.
  • Respekterar personer och traditioner medan vi söker ständiga förbättringar.
  • Utbildar vår personal och utvecklar våra metoder.

Verksamheten skall också drivas med tillämpning av relevant lagstiftning och andra krav från företagets olika intressenter.

Uddevalla 2017-05-30

Ägare
Tomas Johansson
Martin Marberg