GDPR

GDPR Policy för hantering av personuppgifter

GDPR – Ny dataskyddsförordning inom EU

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft och ersätter vår nuvarande personuppgiftslag (PuL).

Syftet med förordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom EU vilket ska underlätta för företag att verka inom Europeiska unionens inre marknad. Förordningen ställer högre krav på oss som näringsidkare där vårt ansvar förtydligas och där den enskildes rättigheter stärks vad gäller den personliga integriteten.

Hur hanterar vi personuppgifter?
På P Noords Mekaniska AB använder vi våra kunders och leverantörers personuppgifter såsom namn, organisationsnummer, leverans och faktureringsadress, telefonnummer och mailadress.
Dessa uppgifter lagras i vårt datasystem och används enbart i syfte att skicka offert, inköp, faktura och bekräftelser. Målet är att erbjuda en så snabb och effektiv korrespondens som möjligt
Vi värnar om våra samarbetspartners trygghet och säkerhet genom att inte utlämna några av deras uppgifter utan deras godkännande.
Hur tillmötesgår vi era rättigheter?
Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Med vänlig hälsning
P Noords Mekaniska AB
Skalbanksvägen 6F
451 55 Uddevalla
Tel: 0522-371 25